1

Prawo kolejowe a COVID19

W poprzednim newsletterze wspomniałem o tzw. tarczy antykryzysowej. Akurat dzisiaj pojawił się projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ta ustawa wprowadza zmiany, między innymi, w ustawie o transporcie kolejowym, ale także w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19.
Cały tekst ustawy znajdziesz w linku poniżej.

COVID-19

Z tego projektu wynika kilka zmian w ustawie o transporcie kolejowym, które są ważne z punktu widzenia, między innymi, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic czy też pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a zwłaszcza maszynistów.
Zakładam, że ustawa wejdzie w życie w tym brzmieniu, przynajmniej w zakresie, w jakim zmienia ustawę o transporcie kolejowym, dlatego pozwolę sobie przytoczyć treść zmian, które wpłyną na ww. podmioty. Oczywiście, założeniem tej ustawy, jest ułatwienie funkcjonowania w sektorze transportu kolejowego.

Jedna ze zmian dotyczy licencji maszynisty i świadectwa maszynisty. Zaproponowano w niej, nadanie czasowego uprawnienia Prezesowi UTK do wydawania decyzji administracyjnych, na podstawie których, zostaną ustalone odstępstwa od wymagań (określonych w rozporządzeniach) dotyczących uzyskania licencji maszynisty, świadectwa maszynisty, a także uznawania kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.
Przykładowo, Prezes UTK może, na mocy swojej decyzji, czasowo określić odmienne wymagania, niż wynikają z rozporządzeń regulujących uzyskanie licencji maszynisty:

  • szczegółowe warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania jej wtórników;
  • zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny do uzyskania licencji maszynisty;
  • program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty;
  • sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji egzaminacyjnej;

Co istotne, te czasowe będą mogły zostać wprowadzone w formie decyzji administracyjnej. Należy jednak pamiętać, że… konieczne będzie śledzenie Dziennika Urzędowego Prezesa UTK, gdyż będzie to jedyne miejsce publikacji, w drodze obwieszczenia, zawiadomień o wydanych decyzjach i podjętych czynnościach procesowych.

Kolejna zmiana, to wydłużenie cykli przeglądowo-naprawczych. Zgodnie z nowo dodanym art. 12g ustawy z dnia 2 marca 2020 wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze:

  • 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania,
  • 3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania,
  • 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania.

Pozostałe wprowadzone zmiany dotyczą, między innymi, funkcjonowania Straży Ochrony Kolei, zasad bezpieczeństwa na obszarze kolejowym oraz odpowiedzialności (zniesienia) przewoźników kolejowych.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

One Comment

  1. Jak mam zrobić badania wstępne na maszynistę. Pracodawca chce mnie przyjąć a medycyna pracy kolejowa nie podpisze takich badań.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.