1

COVID-19 a świadectwo maszynisty

Minęło już co prawda trochę czasu od wejścia w życie przepisów, ale ta wiedza będzie przydatna jeszcze przez jakiś czas i być może właśnie szukasz odpowiedzi na to pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) pewnym modyfikacjom  uległy wymagania w zakresie badań lekarskich maszynistów.

Zgodnie z przepisem art. 12a ust. 1, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

W celu zachowania ważności świadectwa maszynisty, maszynista przechodzi okresowe badania lekarskie i psychologiczne oraz uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 22 pkt 1 oraz przechodzi szkolenia, a także okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności

Należy pamietać, że po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii badania lekarskie powinny zostać wykonane w terminie 60 dni, licząc od zakończenia obowiązującego stanu. Obowiązek podjęcia stosownych działań zmierzających do wykonania tego obowiązku ciąży w równym stopniu na pracodawcy jak i pracowniku.

Warto jednocześnie pamiętać, że w przypadku braku dostępu do uprawnionego lekarza (kolejowej medycyny pracy) takie badanie może wykonać inny lekarz, jednak jego orzeczenie wygaśnie po upływie 30 dni, licząc od dnia zakończenia stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego.

Oczywiście nie są to jedyne zagadnienia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego i jego wpływem na transport kolejowym i przedsiębiorców.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące pomocy prawnej w związku z zaistniałym zagrożeniem, interpretacją przepisów tzw. Tarcz, odezwij się do mnie. Chętnie pomogę w Twojej sprawie.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

One Comment

  1. pomimo stanu epidemii w jedne ze spółek w warszawie zostały przeprowadzone sprawdziany wiedzy i umiejętności

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.