14

Co to jest statut sieci kolejowej?

Co to jest statut sieci kolejowej

Pod ostatnim wpisem dotyczącym infrastruktury prywatnej, (dokładnie tutaj), wywiazała się wymiana komentarzy dotycząca tego, czy w każdym przypadku należy tworzyć statut sieci kolejowej. Jak to najczęściej w prawie bywa, w tym prawie kolejowym, stanowiska są podzielone.

Dokładnie chodziło o to, czy w przypadku bocznicy jednotorowej istnieje obowiązek tworzenia statutu sieci kolejowej, bo przecież jeden tor, to nie sieć. Sama ustawa o transporcie kolejowym mówi przecież:

sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą dróg kolejowych zarządzany przez zarządcę infrastruktury;

Więc drogi ustawodawco, twórco projektu, dziękujemy za stworzenie przepisów jednoznacznych… 😉

Z drugiej strony jednak mamy  obowiązek określenia statusu zarządzanych przez siebie dróg kolejowych (linii lub bocznic), czyli jednoznaczengo stwierdzenia czy dana droga kolejowa jest udostępniana czy ma charakter infrastruktury prywatnej, ewentualnie nieczynnej. Na margienesie, z nieczynną sytuacja jest najłatwiejsza. Zdecydowanie nic nie trzeba robić.

Statut sieci kolejowej (nawet dla jednego toru), może być dokumentem bez nazwy, częścią regulaminu pracy bocznicy (kolejnym rozdziałem). Równie dobrze może być też nazwany statutem sieci kolejowej. Moim zdaniem ustawa pozostawia jednak sporą dowolność w tej kwestii.

Podobnie ustawa pozostawia sporą dowolność w kwestii tego co wpisać do statutu sieci kolejowej. W takim dokumencie wpisałbym punkt początkowy  bocznicy kolejowej, numery torów (nawet jeśli jest tam jeden tor), odniósłbym się do świadectwa bezpieczeństwa (certyfikatu, autoryzacji bezpieczeństwa) i innych dokumentów np. regulaminu pracy bocznicy, dokumentów dotyczących obiektów infrastruktury usługowej, jeśli takie znajdują się na bocznicy.

Najważniejsze jest jednak wyraźne określenie statusu bocznicy – czy jest ona prywatna, czy udostępniana (wówczas odniósłbym się do regulaminu sieci, cennika). Bocznica składająca się z więcej niż jednego toru może zostać podzielona. Niektóre tory będą miały charakter prywatny, pozostałe udostępniany. Jednak w którymś z dokumentów muszę ten fakt określić. Więc nawet jeżeli stworzę dokument bez nazwy, dodam kolejny rozdział do regulaminu bocznicy, to ostatecznie i tak tworzę statut sieci kolejowej, choćby ta sieć składała się z tylko jednego toru.

Oczywiście ja tylko przedstawiam swój punkt widzenia i ewentualnie staram się doradzić. Dlatego proponowałbym zważyć ryzyko nieposiadania statutu sieci kolejowej dla bocznicy jednotorowej, w kontekście nakładów pracy przeznaczonych na jego stworzenie.

Aha, co najważniejsze. Statut jest dokumentem wewnętrznym, może ulegać zmianom w każdym czasie. Infrastruktura prywatna może zostać przekształcona w udostępnianą lub nieczynną i odwrotnie. Statut nie podlega zatwierdzeniu, weryfikacji czy uzgodnieniu przez UTK lub inny podmiot.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

14 Comments

 1. Dziękuje za ten wpis. Widać, że jednak zmienił Pan stanowisko w zakresie obowiązku sporządzania statutu sieci kolejowej. Na swoich szkoleniach sygnalizuje ten problem już kilku miesięcy. Sygnalizowałem ten problem jeszcze przed wejściem w życie przepisów nowelizacji z 16 listopada 2016 r., jak jeszcze pracowałem w UTK. Pozdrawiam

  • Panie Łukaszu, nie zmieniłem zdania. Uważam, że obowiązek jest, problem wynika z tego jak została napisana ustawa.

   Przykładowo, jednotorowa bocznica udostępniana powinna mieć regulamin sieci czy nie? Gdzie zostaną określone zasady dostępu do tej infrastruktury?

   • Taką informację można zamiesić w regulaminie pracy bocznicy kolejowej – o czym sam zresztą Pan pisze.
    Zgadzam się natomiast, że jakość legislacji w przypadku tej nowelizacji jest delikatnie mówiąc niechlujna. Dobrym przykładem jest definicja pociągu, która powinna być wykorzystywana w podręcznikach do wstępu do prawoznawstwa, jako przykład definicji nieznane przez nieznane (łac. ignotum per ignotum)

    Pozdrawiam

   • Jeszcze chciałbym zapytać Pana o podstawę prawną, która zobowiązuje podmiot, który posiada np.jeden tor kolejowy do określenia, czy jest to infrastruktura udostępniania, czy prywatna.

     • Lektura art 5 ustawy wskazuje ze ustawodawca nakłada obowiązek sporządzenia statutu sieci kolejowej dla sieci kolejowej, natomiast jak już ustaliliśmy, jednotorowa bocznica kolejowa nie jest siecią kolejową w myśl definicji legalnej z ustawy o transporcie kolejowym.Nie ulega też żadnej wątpliwości, że
      sporządzenie statutu jest obowiązkiem administracyjniorawnym. Przy nakładaniu takiego obowiązku organ musi mieć wyraźną podstawę w przepisach powszechnie obowiązujących (ustawie, rozporządzeniu). Ponadto nie można przy takich obowiązkach stosować wykładni rozszerzającej ani wywodzić takiego obwiązku z sankcji (vide ust 2b).

     • Oczywiście, że czytałem. Proszę spojrzeć poniżej, nawet przytoczyłem ust. 2 a art. 5. Natomiast przepis ten dotyczy sieci kolejowej i tylko infrastruktury, która tworzy sieć. Nie dotyczy infrastruktury, która nie tworzy sieci, więc wobec tej infrastruktury nie ma podstawy prawnej, żeby żądać od jej zarządcy określenia czy jest prywatna, czy udostępniania.

 2. Chciałbym jeszcze merytorycznie odnieść się do Pana wpisu. Nie do końca zgodzę się ze stwierdzeniem, że cytuję: „ustawa pozostawia sporą dowolność w kwestii tego co wpisać do statutu sieci kolejowej”. Otóż co powinno znaleźć się w statucie sieci określa art. 5 ust. 2a znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu :
  Zarządca sporządza statut sieci kolejowej wskazujący linie kolejowe,
  bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez niego zarządzane, a także
  wskazujący, które z nich stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną. Zarządca
  umieszcza w statucie sieci kolejowej również informację o elementach infrastruktury
  kolejowej wchodzących w skład linii kolejowej, które są zarządzane przez innego
  zarządcę.

  Pozdrawiam

 3. Czym bliżej 9 grudnia 2017, tym więcej rozbieżnych informacji zbieram od znajomych z rynku, o obowiązku wskazania obiektów infrastruktury usługowej, które zlokalizowane są na bocznicach, których zarządcy w statucie sieci kolejowej, wszystkie elementy infrastruktury bocznicy wskazali, jako infrastruktura prywatna. Być może istotne znaczenie w interpretacji, że w takim przypadku nie ma obowiązku wskazywania OIU, ma regulacja zawarta w art. 5 ust.3 Ustawy cyt. „Przepisów rozdziałów 2–2b, 4a, 4b, 5b–6b, 7–8, 10 oraz art. 17a–17b, art. 18a–18f, art. 23–23j, z wyjątkiem art. 5 ust. 1–2b oraz art. 25g, nie stosuje się do infrastruktury prywatnej oraz do przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy. Taki pogląd, prezentuje również jeden z dyrektorów okręgowych UTK. Czy może ktoś zabierze głos prawdy na ten temat.

 4. Panie Wojtku proszę podać kontakt np mail to wyjaśnię wątpliwości. Za skomplikowana sprawa by pisać tutaj.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.