4

Projekt zmian w Sejmie

zmiany w ustawie o transporcie kolejowym 2021

Krótka notka informacyjna.

Projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym wdrażający dyrektywy w sprawie interoperacyjności oraz bezpieczeństwa kolei (2016/797 oraz 2016/798) trafił pod obrady Sejmu.

Link do procesu legislacyjnego w Sejmie.

 

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

4 Comments

      • Nowelizacja z 30 marca wprowadza do ustawy o transporcie kolejowym m.in. art. 23j ust. 7 zgodnie z którym Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) oraz podmioty wykonujące w całości albo w części co najmniej jedną z funkcji utrzymania określoną w ust. 3 pkt 2–4 podlegają certyfikacji prowadzonej przez Prezesa UTK na zasadach i w trybie określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 2019/77. Przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne.Przede wszystkim trzeba ustalić, kto podlega obowiązkowej certyfikacji przez Prezesa UTK na zasadach i w trybie określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 2019/77? Czy są to tylko podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) czy też podmioty które wykonują co najmniej jedną z funkcji (nawet w części) określoną w ust. 3 pkt 2-4 art 23j ustawy o transporcie kolejowym? Przykładowo czy warsztaty naprawcze sprawujące tylko jedną funkcję przeprowadzania utrzymania muszą czy tylko fakultatywnie mogą podlegać przedmiotowej certyfikacji. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

      • Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym została wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 780.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.