Książka

Za pośrednictwem bloga możesz zamówić książkę „Funkcjonowanie bocznic kolejowych”.

 

funkcjonowanie bocznic kolejowych

funkcjonowanie bocznic kolejowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W jaki sposób kupię książkę Funkcjonowanie bocznic kolejowych?

Książkę będzie można kupić  za pośrednictwem bloga www.prawokolei.pl

Obecnie można zapisać się na listę oczekujących.

W tym celu wystarczy przesłać wiadomość na adres e-email, podając przynajmniej swoje imię.

adres e-mail: info @ jakubtomczak.pl

Po wydrukowaniu książki będę się kontaktował w sprawie zakupu.

Cena książki wyniesie 59,00 zł


Zagadnienia opisane w książce:

 • Wstęp – regulacje rynku kolejowego
 • Regulator rynku kolejowego – UTK
 • Minister właściwy do spraw transportu
 • Organy Unii Europejskiej
 • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • Przedsiębiorstwa kolejowe
 • Infrastruktura kolejowa
 • Infrastruktura kolejowa poza bocznicą kolejową
 • Infrastruktura kolejowa na bocznicy kolejowej
 • Historia bocznic
 • Funkcjonowanie bocznic – stan aktualny
 • Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy
 • Świadectwo sprawności technicznej
 • Zatrudnienie na stanowiskach kolejowych
 • Przepisy wewnętrzne
 • Regulamin pracy bocznicy kolejowej
 • Status użytkownika bocznicy kolejowej
 • Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji
 • Licencja maszynisty
 • Prawo kierowania dla prowadzącego pojazdy na bocznicy
 • Infrastruktura prywatna czy udostępniona
 • Wypadek na bocznicy kolejowej
 • Utrzymanie Infrastruktury
 • Utrzymanie pojazdów kolejowych
 • Zagadnienia z życia

informacja na temat danych osobowych:

Zapisanie się na książkę wymaga podania adresu e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz imienia jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na książkę.

Adres e-mail będzie wykorzystywany do przesłania informacji, że książka jest już dostępna w sprzedaży

W każdej chwili żądać usunięcia swoich danych osobowych – imienia oraz adres e-mail.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ani do innych państw.

Nie będą wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.