2

Wdrożenie dyrektywy 2012/34/UE jest opóźnione

wdrozenie_dyrektywy34

Od pewnego już czasu noszę się zamiarem przygotowania wpisu, którego głównym motywem będzie wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Właściwie chciałbym napisać, że wdrożenie tej dyrektywy zbliża się wielkimi krokami. Niestety rzeczywistość, czyli prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o transporcie kolejowym nie wyglądają zbyt optymistycznie.

Co prawda w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale jeszcze nie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Powinno stać się to w najbliższym czasie, zakładam, że w ciągu tygodnia, może dwóch. Nie zdziwię się jednak, jeżeli stanie się to dopiero po wyborach parlamentarnych.
Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 16 czerwca 2015 r. Wobec tego opóźnienia Komisja Europejska wdrożyła przeciwko Polsce postępowanie dotyczące naruszenia prawa europejskiego. Zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2015 r. TERMINARZ
Niestety czas gra na niekorzyść wdrożenia dyrektywy 2012/34/UE. Już 25 października 2015 r. odbędą się wybory parlamentarne. Jeżeli jakimś cudem projekt ustawy trafiłby jeszcze do Sejmu to i tak nie zostanie on uchwalony, chociażby z tej przyczyny, że ostatnie posiedzenie Senatu już się odbyło. W tej sytuacji, zgodnie z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych, po wyborach procedowanie zmian w ustawie będzie trzeba rozpocząć od nowa. Wobec tego, prace nad tym projektem powinny być jednym z priorytetów dla nowego parlamentu. Czy tak się stanie? Zobaczymy.

Co zmieni wdrożenie dyrektywy 2012/34/UE?

Dyrektywa 2012/34/UE stanowi przekształcenie (recast) trzech dyrektyw, które dotychczas określały podstawowe zasady funkcjonowania rynku kolejowego w Unii Europejskiej. Pewna część jej postanowień stanowi powtórzenie rozwiązań, które zostały już wprowadzone do polskiego porządku prawnego niemniej część regulacji zawartych w tym akcie prawa UE wymaga wprowadzenia do polskiego prawa istotnych zmian systemowych.

Wdrożenie tej dyrektywy będzie dotyczyło:

 • pozycji regulatora rynku – Prezesa UTK, która zostanie wzmocniona;
 • opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;
 • konkurencyjności transportu kolejowego;
 • licencjonowania przewoźników kolejowych.

W najbliższym czasie będę poruszał, między innymi, ww. zagadnienia. Jeżeli interesują Cie zmiany w prawie kolejowym, zapraszam do regularnych odwiedzin bloga. 🙂

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

2 Comments

 1. To fakt, że transpozycja dyrektywy doznaje opóźnienia. Jednak już od jakiegoś czasu, w praktyce ma miejsce prounijna wykładnia prawa krajowego – czyli interpretacja ustawy o transporcie kolejowym w świetle dyrektywy 2012/34/UE, bądź zgodnie z orzecznictwem TSUE, możliwość stosowania zasady bezpośredniego skutku dyrektywy. Ponadto, w przypadku opłat za dostęp do infrastruktury, w zakresie minimalnego pakietu dostępu, można posiłkować się przepisami rozporządzenia wykonawczego KE 2015/909
  z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu, które znajduje zastosowanie bezpośrednio w porządku krajowym.
  Można więc stwierdzić, że prawo UE jest stosowane w praktyce, podmioty rynku mają narzędzia do egzekwowania swoich uprawnień, a nowelizacja uotk, miejmy nadzieję, wkrótce nastąpi i zdołamy oddalić zarzuty KE, czy ewentualnie TSUE.
  Ponadto, opóźnienie w implementacji dyrektywy 2012/34/UE ma miejsce w większości, jak nie we wszystkich państwach UE. Z wielu źródeł informacji wynika, że żadne państwo nie transponowało wszystkich przepisów prawa UE w ww. zakresie do prawa krajowego.
  W tym przypadku, wydaje się, że można być optymistą.

  • Dziękuję za bardzo rzeczowy komentarz. Oczywiście nie kwestionuję ani prounijnej wykładni przepisów krajowych, ani bezpośredniego skutku dyrektywy w określonych sytuacjach. Jednakże wydaje mi się, że niektóre kwestie będą mogły być jedynie uregulowane zmianą ustawy o transporcie kolejowym. Chodzi tu m.in. o pozycję ustrojową Prezesa UTK, która ma zostać wzmocniona.
   Co do reszty poruszonych kwestii oczywiście się zgadzam i mam nadzieje, że zarzuty KE zostaną oddalone.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.