0

Jak samorządy mogą inwestować w kolej?

Inwestycje w infrastrukturę kolejową

Od pewnego czasu obserwujemy ożywienie na kolei. Dotyczy to inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz przewozy pasażerskie. Bardzo dużą rolę ogrywają w tym samorządy. Niewątpliwie przyczyniły się do tego programy unijne, takie jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podobnie powinno… Continue Reading