1

Krajowy Zjazd Menedżerów Bocznic

9 i 10 czerwca 2016 r. OTTIMA PLUS organizuje Pierwszy Krajowy Zjazd Menadżerów Bocznic Kolejowych. Podczas Zjazdu opowiem o otoczeniu prawnym bocznic kolejowych, aktualnych problemach prawnych i interpretacjach przepisów. Dodatkowo opowiem też o planowanych zmianach w prawie i prognozowanych skutkach, które… Continue Reading

0

Projekt rozporządzenia w sprawie interoperacyjności

Interoperacyjność systemu kolei

Rok 2016 będzie kolejnym bogatym w zmiany przepisów dotyczących transportu kolejowego. Wreszcie powinna zostać uchwalona zmiana ustawy o transporcie kolejowym wdrażająca dyrektywę 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego, swoją drogą mocno opóźniona.

0

Jak samorządy mogą inwestować w kolej?

Inwestycje w infrastrukturę kolejową

Od pewnego czasu obserwujemy ożywienie na kolei. Dotyczy to inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz przewozy pasażerskie. Bardzo dużą rolę ogrywają w tym samorządy. Niewątpliwie przyczyniły się do tego programy unijne, takie jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podobnie powinno… Continue Reading