0

Stanowisko zwrotniczego

stanowisko zwrotniczego
Zatrudnianie pracowników jest jednym z kluczowych zagadnień w transporcie kolejowym. Ze względu na specyfikę tej dziedziny pracodawcy i pracownicy powinni spełniać określone wymagania. Najbliższe miesiące 2020 r. upłyną pod znakiem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Zmiany będą dotyczyły właściwie całej ustawy o transporcie kolejowym. W niniejszym wpisie omówię jedną ze zmian, która wejdzie w życie najwcześniej. Obecnie do podpisu Prezydenta trafiła ustawa wpływająca na obowiązki pracodawców i pracowników kolejowych.

Omawiana zmiana polega na modyfikacji art. 22d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. W wyniku nowelizacji wykreślone zostanie stanowisko pomocnika maszynisty, natomiast dodane zostanie stanowisko zwrotniczego.

Obecny przepis art. 22d ust. 1 brzmi:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pojazdy kolejowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych (…).
Nowa treść art. 22d ust. 1
„Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy oraz prowadzący pojazdy kolejowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani:”

Zamów książkę Funkcjonowanie bocznic kolejowych

Zamów książkę Funkcjonowanie bocznic kolejowych

Co to oznacza dla dotychczas zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego?

Prawodawca przewidział, że pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy wykonują pracę na stanowisku zwrotniczego, zostali dopuszczeni do pracy na dotychczasowych zasadach, zachowują prawo do wykonywania pracy pod warunkiem posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego. Jeżeli orzeczenie lekarskie zostało wydane przed dniem wejścia w życie, to zachowuje ono swoją ważność. Jeżeli jednak pracownik nie posiada ważnego orzeczenia lekarskiego, a wykonuje czynności na stanowisku zwrotniczego, to powinien udać się do kolejowej medycyny pracy, aby uzyskać stosowne orzeczenie.
Powyższa zmiana stanowi uzupełnienie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Zwracam też uwagę, że zostanie wydane nowe rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Z dołączonego do ustawy projektu rozporządzenia wynika, że osoba przystępująca do egzaminu na stanowisko zwrotniczego będzie wymagane:
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe (przynajmniej);
  • odbycie przygotowania zawodowego obejmującego, m.in., zapoznanie się z dokumentacją SMS, regulaminami technicznymi stacji, budową i obsługą przejazdu lub przejścia kolejowego.
Druga zmiana w art. 22d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym polega na wykreśleniu stanowiska pomocnika maszynisty. Ta zmiana jest skutkiem upływu okresu przejściowego, który został wprowadzony ustawą w 2009 r. Zgodnie z tą zmianą, czynności na stanowisku pomocnika maszynisty mogły być wykonywane do dnia 29 października 2018 r.

Skutki zmian

Opisane zmiany są istotne dla przewoźników kolejowych, ale także dla użytkowników bocznic kolejowych. Wejście w życie nowych przepisów oznacza konieczność weryfikację przepisów wewnętrznych co w przypadku przewoźników kolejowych będzie dotyczyło także dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Kolejne zmiany w ustawie o transporcie kolejowym będą istotne dla przewoźników pasażerskich i odnoszą się do ich relacji z zarządcą infrastruktury kolejowej, w tym ponoszonych opłat. Choć na gruncie prawa polskiego zmiany mogą wydawać się kosmetyczne, to warto o nich wspomnieć. Na ten temat w najbliższym czasie pojawią się kolejne wpisy.
Jeżeli jesteś zainteresowany prawem kolejowym i chciałbyś otrzymywać krótkie informacje na temat zmian w przepisach, zapisz się do NEWSLETTERA.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.