4

Modernizacja pojazdu kolejowego

modernizacja pojazdu kolejowego
Kilka dni temu zgłosił się do mnie klient, który chciał, żebym przeanalizował umowę sprzedaży lokomotywy po modernizacji. Klientem jest jedna z firm zajmujących się modernizacją taboru kolejowego, a umowa została przygotowana przez jego kontrahenta – kupującego lokomotywę.

Jedno z postanowień umowy dotyczyło przeprowadzenia przez sprzedawcę oceny znaczenia zmiany zgodnie z rozporządzeniem 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Ostatecznie sprzedawca miał być zobowiązany uzyskać nowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, jeżeli taki obowiązek byłby skutkiem przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany.  Na marginesie wspomnę tylko, że lokomotywa była dopuszczona do eksploatacji w trybie świadectwowym.

Modernizacja lokomotywy miała polegać na zwiększeniu mocy silnika oraz podwyższeniu prędkości maksymalnej.
Dlatego warto przypomnieć obowiązujące definicje modernizacji.
Zgodnie z:
 • ustawą o transporcie kolejowym: modernizacja to większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu;
 • rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych: modernizacja pojazdu kolejowego to prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w różnych systemach.

Stadler flirt 3

Stacja Bydgoszcz Wschód

Autor projektu umowy prawdopodobnie zasugerował się przepisem art. 25k ustawy o transporcie kolejowym i dlatego wprowadził postanowienie dotyczące oceny znaczenia zmiany. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach modernizacji podsystemu strukturalnego zarządca albo przewoźnik kolejowy przekazuje Prezesowi UTK dokumentację opisującą projekt wraz z oceną znaczenia wprowadzanej zmiany. Jednak z powyższego wynika, że z takim ewentualnym wnioskiem mógłby występować do UTK przewoźnik kolejowy czyli kupujący lokomotywę.
Jednakże czytając ten przepis łącznie z art. 23i ustawy, można dojść do sprzecznych wniosków. Zgodnie z ostatnim przepisem w przypadku modernizacji pojazdu kolejowego jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
Ustawa nie przewiduje analogicznego rozwiązania w przypadku świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Jednak w tym wypadku byłoby uzasadnione wystąpienie o nowe świadectwo dla pojazdu po modernizacji.

Z powyższego wynika tyle, że jeżeli modernizacja pojazdu polega na poprawieniu jego parametrów technicznych jezdnych – konieczne jest uzyskanie nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, a przeprowadzanie oceny znaczenia zmiany nie wydaje się koniecznie.
Natomiast jeżeli modernizacja dotyczy innej sfery, np. zabudowy urządzeń pokładowych systemu ERTMS (nie wpływa na ww. aspekty), wówczas przeprowadzenie procedury wynikającej z rozporządzenia 402/2013 jest celowe.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

4 Comments

 1. Panie Jakubie, o ile można dodać swoje przysłowiowe 3 grosze
  Art 23i umożliwia także wystąpienie przez dysponenta lub producenta do Prezesa UTK z wnioskiem o zgodę na odstąpienie od konieczności uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
  W takim przypadku Prezes UTK w drodze decyzji wyraża zgodę jeżeli modernizacja nie powoduje zmian wpływających na bezpieczeństwo transportu kolejowego lub zgodność z siecią kolejową, na której będzie eksploatowany pojazd kolejowy.
  Czyli występujący z wnioskiem o odstąpienie od konieczności uzyskania nowego zezwolenia powinien przeprowadzić proces analizy znaczenia zmiany wg rozporządzenia 402 i udowodnić iż wprowadzana zmiana nie ma wpływu na bezpieczeństwo.

 2. „konieczne jest uzyskanie nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji” – z jakiego przepisu to wynika? Ustawa nie przewiduje uzyskania nowego świadectwa, zgodnie z przepisami europejskimi można uzyskać tylko zezwolenie

 3. Panie Jakubie,

  w obecnej praktyce UTK patrzy na cały ten problem w sposób dużo bardziej złożony.
  Proszę zwrócić uwagę, że oddzielono obecnie ocenę zmiany w zakresie zachowania ściśle rozumianego bezpieczeństwa eksploatacji od oceny w zakresie zachowania tożsamości dotychczas dopuszczonego typu. Czy zgadza się Pan z tym punktem widzenia?

 4. proszę państwa jak wygląda sprawa z wymian silnika z chłodzonego powietrzem na chłodzony cieczą co wizę się ze zmiana sposobu montażu i zabudowa systemu chłodzenia oraz modyfikacje układu sterowania do systemu z ecm

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.