0

Co powinien zawierać regulamin pracy bocznicy kolejowej

Regulamin pracy bocznicy kolejowej

Witam Cię drogi czytelniku po przerwie urlopowej. Lato jeszcze w pełni, ale czas wziąć się za pisanie, zwłaszcza, że w lipcu nie wykazałem się szczególnymi osiągnięciami. 🙂 Mimo, że nie pojechałem na urlop pociągiem, a w miejscu, w którym byłem do najbliższej stacji i czynnej linii kolejowej było kilkadziesiąt kilometrów, kolej nie pozwoliła mi o sobie zapomnieć. Przygotowywałem sobie notatki do następnych wpisów, ale to po telefonie od jednego z czytelników Prawokolei.pl zdecydowałem się kontynuować tematykę bocznic kolejowych. OK – jeszcze chwila o wakacjach. Na zdjęciach są wiadukty kolejowe w Stańczykach, ok 40 km od Suwałk. Świetne miejsce dla miłośników kolei. Wiadukty zostały wybudowane na początku XX wieku. Za Wikipedią – mosty należą do najwyższych w Polsce. Linia kolejowa została, niestety, rozebrana przez Armię Czerwoną w 1945 r.

Tak jak wspomniałem już kilka razy na blogu bocznice kolejowe to bardzo ważny i ciekawy temat. W artykule „Eksploatacja bocznicy kolejowej” wspomniałem, że regulamin pracy bocznicy kolejowej jest jednym z tych elementów, bez których Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie wyda świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy. A jak wiadomo, bez tego dokumentu nie można prowadzić działalności w obrębie bocznicy kolejowej.

Co powinien zawierać regulamin bocznicy kolejowej?

Kwestie, które powinien zawierać regulamin pracy bocznicy kolejowej zawierają wytyczne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej sporządzonego przez jej użytkownika. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że obowiązek sporządzenia i posiadania regulaminu pracy bocznicy kolejowej ciąży na jej użytkowniku. Użytkownikiem bocznicy kolejowej jest podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej, będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego.
Regulamin pracy bocznicy kolejowej powinien być zgodny ze stanem rzeczywistym i uzgodniony z zarządcami infrastruktury kolejowej, z których torami bocznica jest połączona. Użytkownik bocznicy kolejowej opracowuje i zatwierdza dokument zawierający zbiór zasad i wymagań dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego ze stacji na bocznicę, ponadto zasady i wymagania dotyczące obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz ruchu kolejowego na samej bocznicy.

Wytyczne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego określają szereg postanowień, które powinny być zawarte w regulaminie pracy bocznicy kolejowej. Niektóre z nich to między innymi:

  • opis użytkownika bocznicy kolejowej i współużytkownika – powinna tu zostać określona nazwa użytkownika (jego firma), siedziba, pozostałe dane identyfikujące, takie jak numer NIP lub KRS.
  • podstawy prawne oraz cel opracowania regulaminu – powinny zostać wymienione akty prawne służące do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej
  • przeznaczenie bocznicy kolejowej – czyli wykaz do jakich czynności przeznaczona jest bocznica kolejowa. Mogą być to m.in. manewry związane z przemieszczaniem, wyładunkiem i załadunkiem wagonów w obrębie bocznicy kolejowej.

Sprawy techniczne

Odrębną kwestię stanowią sprawy techniczne określane przez regulamin pracy bocznicy kolejowej. Powinny znaleźć się tu takie rzeczy jak np.:

  • położenie bocznicy;
  • posterunki ruchu wraz z ich obsadą;
  • wykolejnice, ich położenie zasadnicze i sposób nastawiania;
  • wagi wagonowe;
  • skrajnie budowli i taboru.

Z regulaminem należy się zapoznać

Z postanowieniami regulaminu pracy bocznicy kolejowej powinni zostać zapoznani pracownicy: użytkownika bocznicy kolejowej, licencjonowanych przewoźników kolejowych lub innego podmiotu dokonującego kolejowej obsługi bocznicy oraz czynności związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy.

Kontrole Prezesa UTK

Użytkownicy bocznic kolejowych są dość często kontrolowani przez pracowników Urzędu Transportu Kolejowego. Jednym z pierwszych sprawdzanych dokumentów jest właśnie regulamin pracy bocznicy kolejowej, w dalszej kolejności potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z treścią regulaminu. Uchybienie wymaganiom, które powinien spełniać użytkownik bocznicy kolejowej mogą spowodować nałożenie kary przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.